KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zondag 21 januari 2018

Ook advocaten Helmantel & Bügel ingezet om eerlijke berichtgeving inzake bejaardenoplichting te stoppen!


Steun
Nog meer steun voor de laffe bejaarden- oplichters organisatie: 
PC Nederland uit Kampen! Nu ook support van het Drontens advocatenkantoor Helmantel & Breugel dat is ingezet door de beëdigde gerechtsdeurwaarder Patrick Witteveen. De gerechtsdeurwaarder is van mening dat het oplichten van weerloze, soms demente, bejaarden gewoon door moet blijven gaan! 
Melder van Misstanden, Nico van den Ham, die ook door PC Nederland B.V. is opgelicht, moet gewoon 'netjes' aan PC Nederland betalen, zo meldde Patrick Witteveen Nico telefonisch en moet onmiddellijk stoppen met negatieve eerlijke berichtgeving betreffende deze >>> kwestie.

Vertrouwen
De 2 advocaten van het kantoor Helmantel & Bügel hebben, net zoals de bejaardenoplichters-organisatie PC Nederland B.V. en beëdigd gerechtsdeurwaarder Wittebrood, het volste vertrouwen, zo blijkt wel uit hun brieven, in hun klassenrechters, dus rekenen zij op de voor hen goede afloop van hun actie's tegen Nico van den Ham! Dat vertrouwen hebben in die rechters kan ook, want het gaat per slot van rekening om het laffe oplichten van simpele, vaak weerloze, bejaarden en dat is goed voor de economie vinden de rechters! Welke economie? 
Hun economie >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op   

Aangifte
Inmiddels heeft Nico van den Ham een afspraak gemaakt met de politie voor het doen van aangiften in deze én een andere kwestie. Nico werd tijdens het maken van die afspraak door de politie 45 minuten opgehouden. Als een heuse crimineel werd Nico in die drie kwartier intensief nagetrokken. Klokkenluider Nico, die al eens werd gearresteerd en opgesloten na het doen van aangifte, was bang dat dat nu weer zou gebeuren. 

Valsheid in geschrift
De dienstdoende agent bleek nogal onder de indruk van o.a. de leugens die zijn criminele >>> - valsheid in geschrift- politiecollega in het dossier van Nico heeft opgeschreven. In Nederland gaat alles eerlijk, zo stelde de agent vastbesloten en Nico moest maar een civiele zaak tegen de laffe bejaardenoplichters organisatie en haar kliek beginnen. Aangifte doen kon dus niet! Na enig aandringen, waarbij Nico er op stond dat hij aangifte wegens oplichting wilde doen, kreeg hij toch een afspraak mee. 

Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot 
Inmiddels heeft Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot - bekend van de vele brandstichtingen in een van haar grote wooncomplexen én haar afspraken op kantoor met de pyromaan die die branden stichtte - zich ook (toeval?) weer gemeld.
De inmiddels 65 jarige Melder van Misstanden, Nico van den Ham, moet na 9 jaren beestachtige klokkenluiders-vervolging die de misdaadgroep op Nico toepast

>>> opnieuw dakloos worden gemaakt van de criminele organisatie en haar kliek.  Hierover later meer.   

Dreigbrieven
Het schrijven van Flevo Advocaten Helmantel en Bügel dat Melder van Misstanden- Klokkenluider, Nico van den Ham zaterdag 20 januari jl., tezamen met nog drie andere dreigbrieven, in zijn brievenbus vond, vindt u >>> hier

Oplichten
Ondertussen kan het laffe oplichten van weerloze bejaarden gewoon doorgaan en wordt de melder van dit alles vervolgd! Precies zoals dat met vele andere zaken ook het geval is. Een enkele advocaat die wel eerlijk is en niet mee wil doen aan de gerechtelijke zwendel wordt de zelfmoorddood ingedreven, van het tableau geschrapt of door tot op het bot verrotte, criminele rechters >>> bedreigd!  De Staats-NOS zwijgt!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Bejaarden, Oplichting, Deurwaarders, Advocatuur, Politie, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Zelfmoord.

Let op! Van deze website worden regelmatig back-ups gemaakt, opgeslagen en elders ondergebracht. Mocht deze site, zoals al eerder is gebeurd, plotsklaps online worden gehaald: google dan NICO VAN DEN HAM want wij komen in een dergelijk geval vrijwel onmiddellijk terug onder dezelfde naam, maar onder een ander adres! 

zaterdag 20 januari 2018

Toon Peters in gesprek met Nico van den Ham over hoe het er bij de civiele rechtspraak aan toe gaat. Deel 3

Al 2 keer eerder was ir. Toon Peters bij ons te gast. Zo ook bij Café Weltschmerz waar 
hij werd geïnterviewd door mr. Paul Ruijs. In deel 1 vertelde Toon wat hem was overkomen. In deel 2 ging het er meer over hoe het er in het algemeen bij de rechtspraak aan toe gaat. In deze aflevering gaat het o.a. over het seponeren van aangiften, het verplichte proces verbaal van een rechtszitting (Prof. dr. ir Anton F.P. van Putten) en het zinloze voeren van artikel 12 procedures. Start de video... 


Zie ook:

>>> DE STATUS VAN HET VERPLICHTE PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING 

>>> Toon Peters bij Café Weltschmerz geïnterviewd door Paul Ruijs. 

>>> Wat u niet in de kranten leest (de website van Toon Peters).

>>> Cafe Weltschmerz (Website).

Toon Peters >>> deel 1 >>> deel 2

De website, Wat u niet in de kranten leest, van Toon Peters is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Civiel rechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Vrije meningsuiting.

woensdag 17 januari 2018

Bejaarden- oplichters organisatie PC Nederland BV uit Kampen licht ook Nico van den Ham op

De zelfverzekerde bejaardenoplichter, 
deurwaarder Patrick Wittebrood aan het 'werk'
Justitie (OM) grijpt niet in!

Ook Melder van Misstanden,
Nico van den Ham slachtoffer

Beëdigd gerechtsdeurwaarder annex bejaardenoplichter,
zeer zelfverzekerd want die kan rekenen op de corrupte
>>> klassenrechtspraak

Hoe weerloze bejaarden massaal, met de wet in de hand, worden opgelicht!


De door de bejaardenoplichter bij Nico van den Ham
achtergelaten/vergeten bedrijfspas. 

PC Nederland B.V.
Enige tijd geleden belden in het seniorencomplex waar Nico van den Ham woont een aantal bejaardenoplichters bij de oudjes aan. De oplichters deden zich voor als uiterst vriendelijke, ideale schoonzoontypes en vertelden medewerkers te zijn van het in Kampen gevestigde bedrijf 
PC Nederland B.V. Op de pasjes die de laffe criminelen bij zich dragen, staat dat ook vermeld. 

Mario
De bejaardenoplichter die bij Nico aanbelde, ene Mario, vertelde... of loog... student te zijn. Wat Mario en zijn medestudenten studeerden werd niet helemaal duidelijk. Het 
was in ieder geval iets op computergebied. Mario smeerde Nico op slinkse wijze een 'Direct Hulp bij Computerproblemen'- contract aan. Mario jokte dat hij en zijn medestudenten dit 'werk' naast hun studie deden om, in verband met die studie, zo stage-uren te maken. Nico van den Ham, die anders nooit aan de deur koopt, had net enorme computerproblemen achter de rug en trapte in de praatjes van Mario. De kosten bedroegen slechts 99 euro per jaar. Daarvoor kan men 24 uur per dag, 365 dagen per jaar terecht voor hulp bij PC Nederland B.V. zo loog Mario Nico voor. 

Bedrijfspas
Enkele uren nadat de vriendelijke Mario was vertrokken ontdekte Nico dat Mario zijn 'direct hulp bij computerproblemen'- bedrijfspas had laten liggen. Nico belde de andere dag PC Nederland B.V. uit Kampen op en die beloofde een antwoordenveloppe toe te zenden waar de pas in kon en zo kosteloos naar de organisatie opgestuurd kon worden. Nadat Nico geen retourenveloppe had ontvangen, belde hij er opnieuw over op. Nu kreeg Nico een een persoon aan de telefoon die, zoals hij zelf meedeelde, nergens wat vanaf wist en beloofde daarom dat Nico door een van zijn collega's teruggebeld zou worden. Dat terugbellen is nooit gebeurd. 

Computerproblemen
Korte tijd later kreeg Nico van den Ham opnieuw te maken met  computerproblemen en dat terwijl de overeenkomst met PC Nederland B.V. nog niet in werking was getreden. Nico zat letterlijk met zijn handen in zijn haar en belde PC Nederland B.V. met de vraag of het niet mogelijk was om tegen extra betaling nu alvast te worden geholpen. 
Later bleek dat dat wel degelijk mogelijk was, althans zo staat op de website van 
PC Nederland B.V. vermeld. Je wordt dan geholpen maar moet dan wel direct lid worden en hoeft niets extra te betalen. Maar opnieuw had Nico een man aan de telefoon die nergens wat vanaf wist, zoals ook hij zelf vertelde. Ook deze man zou er voor zorgen dat Nico zo snel mogelijk zou worden teruggebeld. Ook dat gebeurde niet waarna Nico nog
2 keer PC Nederland B,V, heeft opgebeld. Ook die keren het hetzelfde verhaal, de telefonist wist nergens wat vanaf maar beloofde dat Nico zou worden terug teruggebeld. Ook betreffende die die beide keren is dat niet gebeurd! 

Opgezegd
Daarna heeft Nico nog eens PC Nederland B.V. opgebeld, maar nu met de mededeling dat Nico het contract, dat nog niet in werking was getreden, per direct opzegde. Dat kon alleen aangetekend, was het antwoord. Verder wist ook deze persoon (mogelijk dezelfde) er niets van, zo vertelde hij. Maar ook nu weer zou Nico worden teruggebeld! Ook dat, u raadt het al, gebeurde niet! Daarna heeft Nico van den Ham nog eens, maar nu per e-mail, het contract opgezegd. 'Geen service/diensten, geen contract, geen betaling' waren de slotwoorden in die e-mail maar ook op die e-mail kreeg Nico geen antwoord!

Terugboeken
Vervolgens heeft PC Nederland B.V. een termijnbedrag van Nico zijn bankrekening afgeschreven. Nico heeft dat bedrag teruggeboekt en heeft de bejaarden oplichterosorganisatie uit Kampen betreffende zijn bankrekening geblokkeerd! 
Toen werd er plotsklaps, zoals dat dan gaat, wel (terug) gebeld! 
Dat was door een vlot sprekend, zeer verontwaardigd klinkend, jongmens. 

Gerechtsdeurwaarder
Een dag na dat telefoongesprek kreeg Nico al een dreigbrief van Patrick Wittebrood, 
De Gerechtsdeurwaarder uit Harderwijk. Ja u leest het goed Dé Gerechtsdeurwaarder ofwel Dé Bejaardenoplichter uit Harderwijk (op de foto boven aan dit artikel ziet u de werkelijke Patrick aan het 'werk'). PC Nederland B.V. uit Kampen, dat weerloze bejaarden oplicht, heeft de louche gerechtsdeurwaarder belast met het invorderen van het bedrag, zo staat in het schrijven vermeld. Nico heeft daarna het kantoor van gerechtsdeurwaarder Patrick Wittebrood opgebeld.  

Straatroversmentaliteit
Nico heeft het personeel van de beëdigde gerechtsdeurwaarder geconfronteerd met het feit dat internet vol staat met ernstige klachten over de bejaardenoplichters-organisatie P.C. Nederland B.V. uit Kampen. Op de vraag of het personeel zich niet schaamt om mee te werken aan het oplichten van weerloze (soms demente) bejaarden, die soms niet eens een computer hebben, werd niet geantwoord. De onvriendelijke, veel kapsones-mevrouw; mr. Van Woudenberg gaf op die vraag ook geen antwoord en schaamde zich dus blijkbaar helemaal niet voor haar laffe inzet betreffende de oplichtingspraktijken. 
Nico heeft het laffe, misdadige deurwaarderstuig daarop toegebeten dat zij dezelfde mentaliteit hebben als een straatrover die een bejaarde van 90 jaar, die op zijn scootmobiel boodschappen op weg naar de supermarkt is, keihard in het gezicht stompt en grijnzend met zijn of haar portemonneetje met daarin een paar tientjes wegrent. 


Vanaf 4 januari heeft PC Nederland B.V.
Zijn wagenpark weer uitgebreid met 10 nieuwe Polo's
voor het Sales team (Facebook 28 december 2015)


Auto
Zogenaamde studenten, die met
>>> auto van de zaak senioren-wooncomplexen en bejaardentehuizen afstropen om weerloze bejaarden, ook als zij geen computer hebben, een waardeloos 'Direct hulp bij computerproblemen'- contract aansmeren.
                                 
                              ------------->

Rechter
Melder van Misstanden, Nico van den Ham is er vrijwel zeker van dat de beëdigde gerechtsdeurwaarder, Patrick Wittebrood tezamen met de advocaten van zijn louche deurwaarderskantoor >>> 'De Gerechtsdeurwaarder' uit Harderwijk hem voor het gerecht zullen slepen voor het niet betalen van de, nu nog, €99,-. Nico van den Ham bezoekt >>> en filmt al jaren veel rechtszittingen en gelet op zijn ervaringen voorspelt hij dat zowel de bejaardenroversorganisatie PC Nederland BV en bejaardenrover Patrick Wittebrood door een criminele klassenrechter, die volstrekt schijt heeft aan weerloze, soms demente bejaarden, in het gelijk zullen worden gesteld voor de economie! Welke economie? Deze >>> economie

Bejaardenoplichting
Studenten Medewerkers van PC Nederland B.V. uit Kampen stropen, met auto van de zaak, senioren-wooncomplexen en bejaardentehuizen af om oude, vaak demente, bejaarden, die soms niet eens een computer hebben, met misleidende verkooppraatjes een 'Direct Hulp bij Computerproblemen'- contract aan smeren. Hieronder hartverscheurende, schokkende voorbeelden en links betreffende bejaardenoplichters organisatie 
PC Nederland B.V. en haar >>> kliek:

_____________________________________________________

Petra Maria‎ aan Radar

18 juni 2016 · Poeldijk, Zuid-Holland ·


Beste PC Nederland,

Www.pcnederland.nl

Vanochtend was ik op bezoek bij mijn oma van 85. Zij hoort en ziet slecht. Ze woont in een zorgwoning gezien haar kwetsbare gezondheid en leeftijd. Ze was erg nerveus over iets dat gisteren, 17 juni 2016, was gebeurd. Er was een man, L. kraake (nummer 1301) aan haar deur gekomen. Haar kleine zorgwoning ligt in een gesloten complex waar zo'n 250 bejaarden wonen. De man heeft mijn oma overtuigd een service contract af te sluiten voor haar pc. Mijn oma heeft niet eens een pc!!

U begrijpt dat wij dit service-contract willen beëindigen alvorens het ingaat (wettelijke bedenktijd).


Rest mij nog uit te spreken dat dit handelen van vertegenwoordiger L. Kraake zeer laakbaar is en niet in het belang van mijn oma en ook zeker niet in het belang van de reputatie van uw onderneming.


Graag uw reactie,

Mvg,


Petra

________________________________________________________DOOR A. PALM 23 JAN. 2017 OM 15:07

PC Nederland

Mijn moeder van 82 jaar, woonachtig in een aanleunwoning in Heerenveen, heeft eind december 2016 een servicecontract afgesloten bij PC Nederland voor 99,- euro per jaar. Het eerste bedrag ad 99,- euro is via een automatisch incasso afgeboekt. Ik heb het inmiddels laten terugboeken.


Erg triest. Mijn moeder heeft alleen een zeer oude, niet meer in gebruik zijnde computer staan.
Ik heb met PC Nederland gebeld. Ik kan het contract voor 2018 opzeggen. Dat heb ik uiteraard meteen gedaan. Maar ik weiger eigenlijk ook om het contract voor 2017 te betalen. Mijn moeder gebruikt immers geen computer of tablet o.i.d.

Kan dit?

En is het toegestaan dat PC Nederland in een bejaardentehuis langs de deuren gaat om contracten te verkopen?

________________________________________________________
DOOR HUTCH - 23 JAN. 2017 OM 17:33
4107 ANTWOORDEN / 29 VRAGEN

5

 Hoe slecht en beroerd kan het gaan met een 'bedrijfje'. De deuren af gaan op zoek naar   weerloze slachtoffers.

PC Nederland..... schandalig! Goed delen via social media.

___________________________________________________________________

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Bejaarden, Oplichting, Deurwaarders, Advocatuur, Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen 
eigen bevolking.

dinsdag 16 januari 2018

Toon Peters in gesprek met Nico van den Ham over hoe het er bij de civiele rechtspraak aan toe gaat. Deel 2

Al eerder was ir. Toon Peters te gast bij Café Weltschmerz waar hij werd geïnterviewd door mr. Paul Ruijs. Nu hebben wij de eer om (voor de 2e keer) met hem in gesprek te mogen gaan. Peters zoekt veel uit en dat wat hij ontdekt, daar hebben we met zijn allen wat aan! In deel 1 vertelde Toon wat hem was overkomen. In de volgende afleveringen gaat het er meer over hoe het er bij de rechtspraak aan toe gaat. Deel 2. Zie ook: 

>>> Toon Peters bij Café Weltschmerz geïnterviewd door Paul Ruijs.

>>> Wat u niet in de kranten leest (de website van Toon Peters).

>>> Cafe Weltschmerz (Website).

De website, Wat u niet in de kranten leest, van Toon Peters is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Civiel rechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Vrije meningsuiting.

Nieuwe Revu >>> Liegen voor de rechter

zondag 14 januari 2018

Schurkenstaat der Nederlanden houdt Ranjana dakloos.

Nico en de dakloze Ranjana kennen elkaar nu al vele jaren. Altijd heeft de dappere Ranjana zich als dakloze goed weten te redden en zag er verzorgd en netjes uit. 
Voor de zoveelste keer doet Ranjana een oproep voor woonruimte en was daarvoor bij Nico. Nico is geschrokken want hij zag dat Ranjana uiteindelijk duidelijk aftakelt ten gevolge van het jarenlange op straat zwerven. Ranjana is inmiddels niet geheel meer in staat om zich persoonlijk te verzorgen. Hartverscheurend! Allemaal in uw eigen Schurkenstaat der Nederlanden. In naam van Koning Willem Alexander. Eerdere artikelen betreffende >>> Ranjana 

Neem Alstublieft contact op met Ranjana als u een plekje voor haar en haar vriend heeft; 06-54761807.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Dakloosheid, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

vrijdag 12 januari 2018

Met Nico van den Ham valt bijna niet meer te praten over criminele rechters en advocaten

Met Melder van Misstanden, 
Nico van den Ham wordt het steeds moeilijker om nog in discussie te gaan over de Zwarte Toga Maffia en haar kliek. Hieronder de tekst uit een e-mail die een bevriende website aan Nico zond. Daaronder de reactie die Nico daar op gaf. 

De naam van de webmaster is veranderd omdat wij geen overleg hebben gehad over het publiceren van dit artikel. 


Tekst e-mail; bevriende website

Graag gedaan, hoor, Nico. En ik ben erg blij voor jou dat je eindelijk weer een eigen thuis hebt!

Misschien moesten we maar eens een lijst aanleggen van corrupte rechters met naam en toenaam en alles wat we van hen weten. Mocht je daar een begin mee kunnen maken, dan heel erg graag. Ik zal dan zorgen dat jij per rechter een linkje krijgt, waar je dan in jouw artikelen weer naar kunt verwijzen. Zo kunnen we die gasten aan gaan pakken. Mee eens?


Groet, Engelbert

___________________________________________________________


Tekst e-mail; reactie Nico van den Ham


Hallo Engelbert,

Sorry voor mijn late antwoord. Tijdgebrek is daarvan de oorzaak. Een lijst aanleggen van corrupte rechters met alles wat we van die rechters weten kost veel tijd. Bovendien ben ik van mening dat elke rechter (dus is er al zo'n lijst) corrupt is. Datzelfde geldt voor alle medewerkers van het gehele justitiële apparaat. Als dat niet zo zou zijn dan stonden diegenen die beweren integer te zijn wel op om te zeggen dat het zo niet langer kan!

Er wordt dagelijks te veel ellende, te veel leed, te veel verdriet en te veel zelfmoord veroorzaakt door gerechtelijk gesjoemel van justitie en haar kliek om daar de mond maar over dicht te houden en er nog langer aan mee te werken. 

Er worden, vooral de laatste tijd, meer en meer aangiften gedaan tegen criminele klassenrechters die door middel van gerechtelijke zwendel medemensen kapot maken om de >>> economie van hun vrinden te bevoordelen. Die aangiften tegen die rechters belanden allemaal in de papierversnipperaar en de aangevers worden letterlijk met een standje weggestuurd of in een enkel geval op valse gronden gearresteerd!

Perskaartjournalisten, nieuwslezers en ander volks-misleidend mediatuig vestigt via kranten, TV en radio, elke dag intensief de aandacht op het kruimelwerk van burgercriminelen. Dit om de aandacht af te leiden van het grotere, veel meer levens-verwoestende Zwarte Toga Maffia-, werk. De tot op het bot corrupte en gevaarlijke staatsmedia is er de oorzaak van dat het Zwarte Toga Tuig en haar kliek ongestoord verder kan gaan met het verwoesten van vele levens en het de wanhoopsdood dood injagen van grote groepen van de Nederlandse bevolking.

Ik sta de laatste tijd steeds meer, letterlijk, 'met mijn bek vol tanden' over dit alles. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik erover schrijven moet. Nog meer verhalen van nog meer slachtoffers? Het wordt vervelend om het telkens weer op te moeten schrijven, laat staan om te het te lezen. Al die verhalen komen nagenoeg op het zelfde neer. Je bent voor het gewin van een grote organisatie/bedrijf of een door de rechter belangrijk geacht persoon je kind, je woning, je bedrijf of weet ik veel wat kwijt en je leven is verwoest. Een groot aantal mensen pleegt, zo is zorgvuldig uitgezocht, ten gevolge van dit alles als laatste optie maar >>> zelfmoord.

Vrijwel niemand is bereid daadwerkelijk hier iets aan te doen! Ik heb al meerdere malen opgeroepen om, door gezamenlijk heel veel niet meer te doen, massaal en langdurig, deze verkapte schurkenstaat waarin wij leven te ontwrichten. Net zolang ontwrichten totdat de politiek en diegenen van het laatste beslissende woord, rechters, ophouden met het plegen van misdrijven tegen onze medemensen. Rechters, advocaten, medewerkers van rechtbanken, deurwaarderskantoren en de verdere kliek moet het werk volstrekt onmogelijk worden gemaakt!

Ikzelf loop door hiertoe op te roepen groot gevaar, want dat oproepen daartoe mag niet en willen ze niet. Ik krijg overigens na het doen van die oproepen veel reacties. Helaas zijn dat reactie's in de vorm van nog meer verhalen. Reacties van, 'ik doe mee en ga helpen om nog meer mensen zo ver te krijgen om het een en ander te bewerkstelligen' krijg ik niet. Ik ben zo eerlijk om dat laatste ook nog op mijn site te vermelden. Wellicht is dat niet goed want het Zwarte Toga Tuig en haar kliek leest mee en lacht zich krom. Maar wat moet je dan is mijn vraag? Ik weet het niet meer Engelbert. Ik moet doorgaan met mijn site omdat dat het enige is wat mij nog wat voldoening geeft in het leven.
Elk ander aspect wat het leven biedt doet mij helemaal niets meer.


We moeten maar weer eens bellen of elkaar ontmoeten,


Vriendelijke Groet,Nico

__________________________________________________


Ook geeft Nico van den Ham geen leuke antwoorden meer aan mensen die hem vragen of hij nog een goede advocaat weet. Zijn antwoord is dan steevast:  ja ik weet er er drie... 

De eerste kon er niet meer tegen om gedwongen aan het gerechtelijke gesjoemel mee te doen en ging toen uit protest maandenlang in hongerstaking. Toen dat niet hielp pleegde de advocaat maar >>> zelfmoord (artikel). De tweede die tijdens rechtszittingen wat van dat justitiële gesjoemel zei is van het tableau geschrapt en >>> mag zijn advocatenwerk niet meer doen (artikel en video's). De derde advocaat die veel kritiek op een misdaadgeldbank en haar kliek heeft, moet zijn dossier inleveren,  wordt >>> door rechters bedreigd (Artikel en video) en moet daarom ook stoppen met de advocatuur.  

U leest het goed! Allemaal in uw eigen verkapte Schurkenstaat der Nederlanden en allemaal in naam van Koning Willem Alexander.  De NOS zwijgt! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Advocatuur, Zelfmoord, Gerechtelijke misdaad in naam van de Koning, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije meningsuiting.

woensdag 10 januari 2018

Toon Peters in gesprek met Nico van den Ham over hoe het er bij de civiele rechtspraak aan toe gaat. Deel 1

Al eerder was ir. Toon Peters te gast bij Café Weltschmerz waar hij werd geïnterviewd door de bekende mr. Paul Ruijs. Nu hebben wij de eer met hem in gesprek te mogen gaan. Toon Peters is een absolute aanwinst in de wereld van de vele, vele slachtoffers van de rechtspraak. Peters zoekt veel uit en dat wat hij ontdekt, daar hebben we met zijn allen wat aan! In deze aflevering vertelt Toon wat hem is overkomen. In de volgende afleveringen gaat het er meer over hoe het er bij de rechtspraak aan toe gaat.Zie ook: 

>>> Toon Peters bij Café Weltschmerz geïnterviewd door Paul Ruijs. 

>>> Wat u niet in de kranten leest (de website van Toon Peters).

>>> Cafe Weltschmerz (Website).

De website, Wat u niet in de kranten leest, van Toon Peters is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Civiel rechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Vrije meningsuiting.