KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

maandag 26 juni 2017

Twitter account staatsinformant, Chris Klomp op zwart!

Blokkeren 
Gisteren werden wij getipt dat het Twitter account van de Algemeen Dagblad- aanname journalist, >>> Chris Klomp er niet meer is. Nou zijn wij van de 
nepnieuws-'journalist', die af en toe een leugenachtig artikeltje in het krantenvod AD mag schrijven, wel niets anders gewend dan dat hij de hele dag op Twitter bezig is met speuren, blokkeren, volgen, rapporteren, opnieuw volgen om vervolgens maar weer te blokkeren enz, enz. enz.,  maar dit hadden we niet verwacht. 

Politie
Daarom mensen, grijp nu uw kans! Wilt u uw ongenoegen kenbaar maken over een politiek besluit, over de immense corruptie bij de rechtspraak of een ander aan de staat gerelateerde misstand via een simpel berichtje op Twitter? Doe het nu!

Gerapporteerd

Staatsinformant Chris Klomp is er (even) niet, dus de kans dat u wordt gerapporteerd, uw account op zwart wordt gezet of dat Klomp aangifte tegen u doet bij de politie is daardoor momenteel klein.
Grijp uw kans voor dat het te laat is en Chris Klomp weer terug is.  


Update: Zie ook >>> Revolutionair Online


Tweets with replies by Chris Klomp (@chrisklomp) | Twitter

https://twitter.com/chrisklomp

Vertaal deze pagina
The latest Tweets and replies from Chris Klomp (@chrisklomp). Journalist | AD |CEO @realtwitcourt (€) | Hitmachine reportersonline.nl | Eigen baas | Held ...

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.zondag 25 juni 2017

NICO VAN DEN HAM ONTMOET ROGIER HOP

Op 19 juni jl. hervatte het Hof van Discipline de mondsnoerzaak van topadvocaat  >>> mr. Meindert Stelling. Op het Vrouwe Justitiaplein, voor het gerechtsgebouw
in Utrecht, ontmoeten Nico van den Ham en Rogier Hop die dag elkaar en spraken over het arrogante Tweede Kamerlid Theo Hiddema, over Joris Demmink, de reacties van anonieme en niet anonieme (zoals Chris Klomp en Eric Donk), staatstrollen op de website's en videokanalen van o.a. Micha Kat en Rogier Hop. Verder over de NOS en de bezoekersaantallen op website's en videokanalen van de alternatieve media. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media, Demmink, Politiek, Gerechtelijke Misdaad,Trollen. 

Adèle van der Plas 'OM advocaat van Demmink'

Joris Demmink
WeAreChange.NL sprak in de aanloop van de sepotzitting van voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met strafpleiter Adèle van der Plas. Zij treedt sinds 2008 op als advocaat namens de twee klagers die Joris Demmink betichten van seksueel misbruik... lees verder onder de video... 


...Twee jaar geleden gaf het hof in Arnhem opdracht aan het OM om strafvervolging te onderzoeken. Maar het OM faalde om bewijs uit Turkije voldoende te onderzoeken aangezien ze geen medewerking kregen van de autoriteiten. Als gevolg hiervan acht het OM de zaak Demmink als afgedaan. Van der Plas startte een Artikel 12 procedure maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM. Volgens Van der Plas is er voldoende bewijs om Demmink te vervolgen. Dit gesprek is onderdeel van een tweeluik over de slotfase van de zaak Demmink die plaats gaat vinden op 30 juni a.s.

Met veel dank aan WeAreChange.NL ! De website van WeAreChange.NL is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site.

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitiële Pedofilie, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

vrijdag 23 juni 2017

Nico van den Ham zet belangrijkste video die hij ooit heeft gemaakt over de corrupte rechtspraak op zwart!

Jammer
Een groot aantal mensen meent inmiddels dat het goed is de belangrijkste video die Nico -door op een paar knopjes te drukken- ooit heeft gemaakt te moeten delen d.m.v. een link die verwijst naar zijn video-kanaal! Echter, een ieder die de video daar gaat bekijken weet niet waar het om gaat en zal vooral het begin van deze alles zeggende video over -hoe het er aan toe gaat bij de tot op het bot verrotte rechtelijke macht en haar kliek- uitzetten! Uitzetten omdat het in het begin, zoals dat altijd het geval is bij rechtszittingen, ontzettend saai is.  Jammer!!! 

Uitleg
Op geen enkele wijze wordt op ons videokanaal uitgelegd waar het om gaat, terwijl die uitleg er wel is op onze website (om de video heen en door middel van links)! Daarom hebben wij de video, met exact dezelfde inhoud, opnieuw geüpload en de nieuwe insluitcode daarvan in ons artikel geplaatst. Daardoor is er in het artikel niets veranderd. Websites die de video hebben overgenomen krijgen per e-mail de nieuwe insluitcode toegezonden. Wel staat er in de nieuwe video vrijwel permanent vermeld; Nico van den Ham | Melder van Misstanden. 


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

donderdag 22 juni 2017

Hof van Discipline hervat mondsnoerzaak topadvocaat mr. Meindert Stelling | Videoregistratie van de zitting

Rechten
Advocaat mr. Meindert Stelling mag geen advocaat meer zijn omdat hij precies zegt hoe het er in de rechtszalen aan toe gaat en niet mee gaat in het op grove wijze schenden van de rechten van de gewone man door de rechtelijke macht. Rechters en raadsheren die elke wet een regel aan hun laars lappen als een wet en/of regel hen niet zo goed van pas komt. Meindert Stelling zegt er wat van en dat wordt door de rechtspraak en haar kliek vertaald in smaad en laster. Lees verder onder de video...
  


Beste video ooit
Op vrijdag 18 november 2016 begon het het Hof van Discipline met de behandeling van het hoger beroep van advocaat mr. Meindert Stelling tegen zijn schrapping van het tableau waartoe de Raad van Discipline op 21 maart 2016 had besloten. Tijdens deze zitting van het Hof hebben mr. Stelling en zijn advocaat, mr. Willem Jebbink het Hof gewraakt. De behandeling van dit wrakingsverzoek vond plaats op 6 februari 2017 >>> video wrakingszitting. Vrijwel alle wrakingsverzoeken worden afgewezen zo ook in deze zaak. Stelling kreeg tevens een wrakingsverbod. Vandaag werd de zitting van 18 november 2016 dan ook hervat. Ook hiervan maakten wij een integrale videoregistratie en naar onze bescheiden mening is bovenstaande video de beste video die wij ooit hebben gemaakt.

Knopje
We hebben alleen maar op een knopje gedrukt maar de video laat zien hoe het er bij de rechtspraak en haar kliek aan toe gaat. Niemand, maar dan ook niemand mag in onze verkapte Schurkenstaat iets negatiefs over rechters en aanverwant tuig zeggen anders wordt hem of haar de mond gesnoerd op >>> welke wijze dan ook.

Staatsmedia
De gecensureerde >>> staats-media, die massaal aanwezig had moeten zijn op deze zitting maar laf wegbleef, roept liegt daarentegen elke dag dat we in een rechtstaat leven en dat rechters onafhankelijk en integer zijn. Zo wordt de onderworpen bevolking >>> massaal bewerkt

De komende tijd zullen wij herhaaldelijk aandacht gaan besteden aan deze kwestie. 

De verantwoordelijkheid van de geschreven tekst
in dit artikel ligt uitsluitend bij Nico van den Ham!

Zie ook >>> Weer topadvocaat mond gesnoerd? Meindert Stelling

Ga ook naar >>> www.eerherstelmeindertstelling.nl

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

woensdag 21 juni 2017

Mededeling in de zaak advocaat mr. Meindert Stelling

Topadvocaat
Afgelopen maandag 19 juni 2016 kregen wij de kans om de belangrijkste rechtszitting die de laatste jaren in onze Schurkenstaat heeft plaatsgevonden in beeld en geluid op te nemen. Het ging om een zitting waar het Hof van Discipline het hoger beroep van topadvocaat mr. Meindert Stelling, tegen zijn schrapping van het tableau, 'behandelde'.

Rechten
De meest eerlijke, dappere en zo bevlogen advocaat mr. Meindert Stelling mag geen advocaat meer zijn. Dit omdat de zeer vriendelijke mr. Meindert precies zegt hoe het er in de Nederlandse rechtszalen aan toe gaat en niet mee gaat in het op grove wijze schenden van de rechten van de Nederlandse burger door de rechtelijke macht. Rechters en raadsheren die elke wet een regel aan de laars lappen als een wet en/of regel niet hen op dat moment zo goed van pas komt. Meindert Stelling zegt er wat van en dat wordt door de rechtspraak en haar kliek, vertaald in smaad en laster. 

Videomontage
Wij hebben de vele aanwezigen beloofd de videoregistratie van de uren durende zitting 's avonds of uiterlijk de andere dag, 20 juni 2017, op deze site te plaatsen. Zoals dat gaat bij dit soort belangrijke gebeurtenissen hadden wij weer eens pech. Een (groot) gedeelte van de opname van de zitting konden wij via ons programma niet van de camera afkrijgen. Op 20 juni hadden we eerst weer een andere (lange) rechtszitting in Amsterdam en direct daarna zijn we afgereisd naar de Sociale Databank in Huizen waar Rob Brockhus voor ons het belangrijke lange gedeelte wél van onze camera heeft af kunnen halen. Brockhus heeft dat gedeelte op een USB Stick gezet. Daarna moest Nico weer reizen om op de plek te komen waar hij verder kon gaan met de montage van de video. Dit alles heeft enorm veel tijd gekost!

Dakloos
Nico van den Ham is voor straf, vanwege de goudeerlijke artikelen op deze site, op zijn 63e dakloos gemaakt. Dat op Nico toegepaste zeer levensingrijpende misdrijf gebeurde zonder dat daarover een rechtszitting is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor. De inmiddels 62 jarige man die hier verantwoordelijk voor is, is de Amsterdamse valsheid in geschrifte rechter, crimineel >>> mr. C.L.J.M. de Waal. Door die dakloosheid werkt Nico onder zeer moeilijke omstandigheden. 

Medeslachtoffers
Met hulp (computeraansluiting, slaapplek enz.) van een ander slachtoffer van criminele rechters en raadsheren is Nico van den Ham nu met de montage van de video bezig. Naar verwachting is de video vanavond pas klaar en zal op deze site worden geplaatst. Er is niets uit de beelden geknipt, dus de gehele rechtszitting staat er op. Wij denken dat de video de belangrijkste is die wij ooit hebben gemaakt en zullen blij zijn als hij klaar is en op diverse wijzen veilig is opgeslagen. Een aantal andere belangrijke video's van ons vindt u onder 'onthullingen' in de navigatiebalk van deze site of >>> hier

De verantwoordelijkheid van de tekst in dit
artikel ligt uitsluitend bij Nico van den Ham! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Advocatuur, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mediacensuur.

maandag 19 juni 2017

Extra mededeling in de zaak advocaat Meindert Stelling

Alle lieve mensen die vandaag zo massaal op de zitting van de beste advocaat van Nederland, mr. Meindert Stelling, aanwezig waren moeten even wachten op de filmbeelden van de zitting. De zitting duurde erg lang! Het was even spannend maar ik had genoeg stroom om alles op te kunnen nemen. Na de lange zitting had ik nog verplichtingen in Utrecht. 

Dinsdagmorgen vroeg moet ik naar een rechtszitting Amsterdam. Daarom kan ik dinsdagmiddag pas beginnen met het monteren van de video. 

Even wat later dus, maar dan heb je ook wat! 

Heel fijn om u allen ontmoet te hebben! Vriendelijke Groet, Nico van den Ham.