KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 24 augustus 2017

Louis over ontvoering, het doen van aangifte, rechters, misdaadgroep Jeugdzorg én gespreksopnamen!

Louis verteld over wat hem, zijn zoon en zijn vrouw is overkomen. Tevens maakt Louis ook hij nog eens duidelijk waarom het zo belangrijk is om gesprekken met medewerkers van instantie's, de politie, misdaadgroep Jeugdzorg, burgemeesters enz. enz. altijd audio op te nemen. Het is weer een lange (43 min.) video geworden maar zeer de moeite waard! Het is goed om te weten dat Louis niet de biologische vader is van zijn zoon. Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Politie, Ontvoering, Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

maandag 21 augustus 2017

Situatie kritiek voor Nico van den Ham en vele anderen.

Problemen
Opnieuw enorme, tot nu toe onoverzichtelijke, technische problemen op computergebied. Verder gezondheidsproblemen, aanhoudende vervolging vanwege het publiceren van te veel waarheid, verplichtingen elders enz. enz.

Donderdag
Dit alles te samen maakt het, dat ik verwacht, dat pas aanstaande donderdag weer nieuwe artikelen op deze site kunnen worden geplaatst. Dit als het 'net' zich dan inmiddels niet helemaal om mij heen heeft gesloten.  

Loketbedienden
Tot die tijd verzoek ik al diegenen, die ook zo in de moeilijkheden zijn gebracht of, waarvan het leven inmiddels ook zo is verwoest door de Nederlandse staat, eens na te denken! Nadenken over het werkelijk in actie komen tegen het overheidstuig dat ons dat allemaal aandoet. Criminele klassenrechters, politici, vooral ook journalisten, maar ook loketbedienden en ander kantoorpersoneel dat er aan mee werkt! Medemensen die ook uw buurvrouw/man kunnen zijn.  

Ziekelijk
Het is een uitermate ziekelijk en onnatuurlijk gedrag, dat wij ons het een en ander in deze allemaal maar zo laten welgevallen!

We moeten massaal heel veel niet meer gaan doen! 

Denk daar alstublieft eens over na! 

Hopelijk tot aanstaande donderdag!

Nico van den Ham
zondag 20 augustus 2017

Media schuldig aan het verwoesten van het leven en de dood injagen van grote groepen burgers

Schelden
Bij regelmaat wordt ons door enkele bezoekers van deze site verweten dat het onze eigen schuld is dat de reguliere staatsmedia ons geen antwoord geven. Antwoord als wij die gecensureerde perskaartjournalisten vragen aandacht te besteden aan de immense gerechtelijke zwendel die gaande is bij Justitie en waar zoveel van onze medemensen aan kapot gaan. Wij zouden te veel schelden en vloeken op deze site, is het verwijt. 
Het is dan logisch dat men op dergelijk verzoeken niet reageert, zo wordt er dan gesteld. Een volstrekt, op meerdere fronten, onjuist en onredelijk verwijt! We leggen het uit.

Schijnheilig
Als wij per brief, e-mail of telefoon contact zoeken met de reguliere media dan doen wij dat middels beschaafd geschreven brieven of e-mails. Bellen wij naar een redactie van een krant, radio of tv-programma dan valt er van onze zijde niet één onvertogen woord. De toonzetting ofwel het gevoel dat we in onze teksten leggen op deze site, is dus een andere dan in de brieven, e-mails of telefoongesprekken! Schelden doen wij echter nooit!

Criminelen
Als wij zien dat rechters, raadsheren of ander justitieel tuig het leven van onze medemensen, waaronder kleine kinderen, door middel van gerechtelijke list en bedrog verwoesten ten bate van deze vuile >>> economie, dan hebben wij het op deze site over criminelen. Dat is geen schelden maar een van de weinige woorden die beschikbaar zijn om aan de duiden wat deze gerechtelijke misdadigers in werkelijkheid zijn! 'Vuile misdadigers!' En ook dat is geen schelden want als je mensen massaal de dood indrijft uitsluitend voor het geldelijk gewin; dan ben je vuil, heel erg vuil!

Boodschap
Dat anderen er voor kiezen om de veel leed, ellende, verdriet veroorzakende toga criminelen, die er niet voor terugdeinzen onschuldige burgers gewetenloos de zelfmoord in te drijven, slechts te verwijten dat zij 'foutjes hebben gemaakt' of door zo'n grote tegenpartij 'op het verkeerde been zijn gezet', hebben wij geen boodschap! Je zegt tegen een gewelddadige woningovervaller ook niet dat hij een foutje heeft gemaakt. 
En dat nog wel terwijl al die gewelddadige overvallers met alle andere burgercriminaliteit bij elkaar lang niet zoveel ellende, leed, verdriet en dood veroorzaken dan 
>>> criminele klassenrechters.

Ingezonden
Ruim een maand geleden publiceerden wij een door de heer ir. H.P.A. Peters geschreven en aan deze site ingezonden brief aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Een nagenoeg soortgelijke brief schreef Peters aan een groot aantal kranten. De heer Peters kreeg, zoals dat vrijwel altijd gaat in een schurkenstaat, geen enkele reactie! En dat terwijl Peters een uitermate keurige brief had geschreven zoals >>> hier te zien is. Heel veel slachtoffers van rechters en ander toga tuig (tuig is ook geen scheldwoord maar een benaming) vragen middels van die keurig opgestelde brieven om aandacht aan de media. Nog weer andere slachtoffers van de rechtelijke macht die wij kennen (dat zijn er vele) en die ook op de meest keurige wijze de media smeekten om aandacht voor dit immense, stilgehouden drama, kregen ook nooit een inhoudelijk antwoord.

Eigen schuld
Het verwijt van enkele bezoekers van onze site die stellen dat het onze eigen schuld is dat wij nooit antwoord krijgen van de staatsmedia gaat dan ook om minstens 2 redenen niet op! Ook wij schrijven keurige brieven en voeren onze telefoongesprekken op uitermate beschaafde wijze. Dat wij een andere toonzetting op onze website bezigen, kan ook niet de reden zijn dat wij geen antwoord krijgen. Dan zouden immers al die andere keurige brievenschrijvers en opbellers, die geen website hebben, wél antwoord moeten krijgen. Nepnieuws-journalisten die zo een grote bijdrage leveren aan het verwoesten van vele levens van onze medemensen waaronder kleine kinderen. Extreem crimineel mediatuig dat het niet interesseert dat mensen soms van narigheid maar voor een rijdende trein gaan staan.

Video
Hier nog eens onze, op verzoek van Algemeen Dagblad- nepnieuwsjournalist, crimineel Chris Klomp, verwijderde video van ons YouTube kanaal. Nog steeds te bekijken op ons tot nu toe niet gecensureerde >>> Russische videokanaal.
Met veel dank aan onder andere de heer, Vladimir Poetin!

Toegezonden
Het artikel, waarin de brief van de heer Peters, is nog eens door ons via de e-mail adressen toegezonden naar al die kranten. Maar u raadt het al: weer geen antwoord. Ook de heer Peters kreeg geen enkele reactie! 


redactie.elsevier@elsevier.nl, redactie@hpdetijd.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl,
persbericht@fd.nl, nrc@nrc.nl, redactie@parool.nl, redactie@trouw.nl, Redactie Quote, redactie@volkskrant.nl, redactie@gooieneemlander.nl, nieuwsredactie@metronieuws.nl, redactie.ac@nhd.nl, redactie@halloleeuwarden.nl, stadsredactie@haarlemsdagblad.nl,
redactie@gelderlander.nl, redactie.tilburg@bd.nl, redactie@ed.nl, stadsredactie@leidschdagblad.nl, hoofdredactie@bndestem.nl,
info@maartenonline.nl, info@legalbusinessworld.nl, internet@ad.nl,
groene@groene.nl, tips@platform-investico.nl


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Reguliere Media,
Alternatieve media, Gerechtelijke&n
Misdaad, Mensenrechtenschendingen,
Mediacensuur,
Klassenrechtspraak,
Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

vrijdag 18 augustus 2017

Vandaag (?) beslissing vervolging v.m. hoogste baas Justitie mr. Demmink wegens verkrachten van kinderen

Mr. Joris Demmink
UPDATE: Demmink zal niet verder worden vervolgd zoals wij reeds hadden voorspeld. Dat heeft het gerechtshof Arnhem vandaag besloten! 


Verkrachten
Mogelijk
komt vandaag de beslissing naar buiten van het Arnhemse Hof betreffende verdere vervolging van de voormalig hoogste baas van Justitie mr. Joris Demmink wegens het verkrachten van minderjarige jongetjes. 

Kinderen
Het Openbaar Ministerie wil graag van de zaak af en het volk interesseert het (op wat uitzonderingen na) ook niet echt of onze kinderen seksueel worden misbruikt! Althans als dat dan maar door hooggeplaatste personen gebeurd. Dat hebben we nog eens kunnen zien op 30 juni jl. toen het Hof de kwestie behandelde. Er waren ondanks
diverse oproepen slechts
>>> 8 mensen en een >>> staatstrol aanwezig voor
het Arnhemse Paleis van Justitie.
 

Jorge Zorreguieta
Onze voorspelling is dan ook dat mr. Joris Demmink, en nog wat andere hooggeplaatste juristen, die in een soortgelijke pedo-kwestie ook een rol spelen, niets meer te vrezen zullen hebben. Wij hopen stellig dat wij het nu eens een keer mis hebben betreffende onze voorspellingen. Mocht dat zo zijn, dan is het nog maar de vraag of Demmink wat te vrezen heeft. Mr. Joris Demmink heeft inmiddels een leeftijd bereikt dat je kunt stellen dat de dood, die in dit soort gevallen ook een vriend kan zijn, op de loer ligt! Onlangs, hadden we daarvan nog een 'mooi' voorbeeld. We hebben het over de vader van onze koningin, massamoordenaar Jorge Zorreguieta.

Dit artikel kan in de loop van de dag worden aangevuld met een update! 

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Justitioneel Seksueel Kindermisbruik, Mediacensuur, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Mensenrechtenschendingen. Massamoord. 

woensdag 16 augustus 2017

Meer aangiften tegen criminele rechters dan ooit!

Economie
Steeds meer burgers waarvan het leven door middel van gerechtelijke zwendel volledig is verwoest, ten voordele van deze vuile >>> economie, doen aangifte tegen corrupte rechters en andere toga-criminelen. Wij zitten er in veel gevallen met de neus bovenop. Inmiddels doen onze ogen pijn van het aanzien van wat er allemaal gaande is op dit moment. 


Klachten indienen over- of aangifte doen tegen criminele
zwarte togadragers
 volstrekt zinloze en gevaarlijke bezigheid! 

Massaal 
Wij volgen het op de voet en hebben weet van de vele klachten die over rechters, raadsheren, advocaten, griffiers, officieren van justitie en ander gerechtelijk tuig worden ingediend. Ook weten wij dat er veel meer aangiften wordt gedaan wegens het massaal plegen van zeer ernstige, levensingrijpende misdrijven tegen onschuldige medemensen door datzelfde justitiële uitschot.

Lachen
Ze lachen erom bij De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. De klachten gaan, evenals de aangiften, veelal direct de papierversnipperaar in en de klager krijgt er vaak, doodleuk, geen enkele reactie op. 

Standaardbrief
In de andere gevallen wordt de klacht afgedaan met een standaardbrief van enkele zinnen. Vaak begint de tekst in zo'n briefje met... 'in uw beleving-' of 'in uw boosheid heeft u gemeend, bla, bla, bla.... Ik zie dan ook geen aanleiding, bla, bla, bla... en ik wijs daarom uw klacht af! 

Bewijsmateriaal
Over het eventueel meegezonden bewijsmateriaal wordt in zo'n reactie dan met geen woord gerept. Net zo als dat het geval is in de meeste vonnissen bij gerechtelijke procedures. Procedures die gaan om geschillen waar de ene partij groter is of door de corrupte rechter belangrijker wordt geacht dan de andere. Hetzelfde geldt ook betreffende de inhoud van de verplichte proces-verbalen, als die al worden opgemaakt van de rechtszittingen want heel vaak gebeurt dat doodleuk niet. 

Onderzoeksresultaten
Veelal wordt er in de laatste zin van zo'n brief tot slot ook nog even fijntjes verwezen naar 'onderzoeksresultaten' van louche, volksmisleidende organisaties zoals het
>>> World Justice Project e
n de >>> Europese Commissie en daarmee is 'de kous dan absoluut wel af!'

Bedreigen 
Nu er meer en meer aangifte wordt gedaan tegen de criminele 'edelachtbaren'
zijn er ook mensen die nu gaan klagen over het niet behandelen van klachten en aangiften. Onlangs nog hadden drie bij ons bekende slachtoffers van rechters het voor elkaar gekregen dat zij op afspraak mochten komen spreken over deze kwestie. 
Dat was bij een hoge hoofdofficier van justitie één van de kliekleden van het >>> functioneel parket de Toga Maffia. Eenmaal aangekomen op de afspraak moesten 2 van hen, als honden bij een supermarkt, buiten wachten en mocht slechts een van de slachtoffers zijn verhaal doen. Niet aan de hoofdofficier het toga-bendelid zelf, maar aan 2 naaste medewerkers handlangers.

Bewijsstukken
Het slachtoffer had (nieuwe) bewijsstukken meegenomen maar de medewerkers handlangers keken er met een 'half oog' naar en weigerden er inhoudelijk op in te gaan. Precies dezelfde wijze die partijdige rechters hanteren dus. Wel waarschuwden de beide heren het slachtoffer dat hij moest stoppen om curatoren, rechters en officieren van justitie 'corrupt' te noemen. Stopte hij daar niet mee, zo bedreigden de ambtenaren het slachtoffer verder, dan zou hij aanstonds wel eens de 'verkeerde' kunnen tegenkomen.

Omgedraaid
De rollen werden, zoals dat vrijwel altijd gaat bij justitie in dit soort kwesties, omgedraaid en het slachtoffer werd ook nog toegebeten dat hij vanaf nu moest stoppen met het doen van aangiftes etc. Hij moest zich maar met normale dingen gaan bezighouden. Tevens vonden de handlangers van het OM dat het slachtoffer en zijn vele medestanders moesten inzien dat het boek voor hen nu echt dicht was en dat beledigende publicaties op o.a. internet moesten stoppen. 

Brief
Na het gesprek kreeg het slachtoffer van De Rechtspraak ook nog een brief van het OM waarin hem werd medegedeeld dat verdere correspondentie niet meer zal worden beantwoord en daarmee was de kwestie dan voorgoed afgedaan. Wij kennen de betrokken slachtoffers en die hebben ons verzocht niet te publiceren over deze gang van zaken. De angst voor de meeste leed, ellende, verdriet en dood veroorzaken misdaadorganisatie die onze verkapte schurkenstaat kent, zit er goed in... zullen we maar zeggen. Wél is afgesproken dat wij dit artikel in de algemene sfeer mochten publiceren. Dus zonder namen en/of andere verwijzingen naar de betrokken slachtoffers.

Revolutie
Klagen over de gang van zaken bij de rechtelijke macht; aangifte doen tegen criminele rechters; onomstotelijke bewijzen van het een en ander aanbieden is klagen over criminelen bij criminelen en dus volstrekt zinloos! Er moet wat anders gebeuren. Al een paar keer riepen wij daar toe op. Echter zonder resultaat. Binnenkort hierover opnieuw meer.

Vraag
Wij stelden ook al eens een vraag betreffende deze kwestie aan zo'n hoofdofficier van justitie van het functioneel parket van het OM. Dit keer was het een hoge mevrouw van het parket in Amsterdam. Ook wij kregen wij geen antwoord. Stelt Nico van den Ham, in tegenstelling tot de gecensureerde staatsmedia, wél de >>> juiste vragen?!
Start de korte video (precies één minuut). 

zondag 13 augustus 2017

Ambtenaren Sociale Dienst Amsterdam getraind in het volledig kapot treiteren van daklozen.

Opnieuw vrouwen 'bedreigd' door Nico van den Ham, te lezen in een vals opgemaakte brief die geheim had moeten blijven! 

Nieuw 'bewijsmateriaal' tegen Nico van den Ham voor Algemeen Dagblad- Nepnieuwsjournalist, crimineel, Chris Klomp.  

'Tekst in de brief geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'        

'Tekst onder de brief niet geschikt/bruikbaar voor Chris Klomp!'


Dreigpost
Wekelijks moet de dakloze Nico van den Ham naar de Jan van Galenstraat 323 B Amsterdam om zijn daklozenpost ( bekeuringen,  deurwaarders, bedreigingen enz.) op te halen. Doet Nico dat één keer niet dan is hij als dakloze zijn postadres kwijt en daarmee ook zijn daklozenuitkering van € 535,-. Een paar weken geleden, net toen Nico ook weer op weg wilde gaan naar dat 'vrolijk makende' daklozenloket werd hij door een medewerker van de Amsterdamse sociale Dienst opgebeld. Het werd een gesprek van ongeveer een half uur. 

Gemoedelijk
De medewerker, die zich heel gemoedelijk en vriendelijk voordeed, belde Nico op omdat hij, zoals de ambtenaar op enthousiaste wijze vertelde
, 'de eer' had om het daklozendossier van Nico 'op zijn bordje te hebben gekregen'. Of Nico op gesprek wilde komen was de vraag. 'De Amsterdamse sociale dienst wilde weten of het wel goed gaat met Nico, zo ging het verder. Een volstrekt zinloze vraag aan een dakloze want met daklozen gaat het altijd slecht! Heel slecht! Daar komt nog bij dat de gemeente Amsterdam tot op >>> hoog niveau, tot in de kleinste >>> details, heel goed weet hoe met Nico van den Ham en de andere daklozen gaat! Onderzoek wijst ook nog eens een keer uit dat het, op enkele uitzonderingen na, met dakloze mensen nooit meer goed komt. Vooral niet als iemand op latere leeftijd dakloos is >>> gemaakt

Waarschuwing
Tijdens het telefoongesprek, bracht de medewerker naar voren dat er op 3 oktober 2016 een waarschuwingsbrief aan Nico zou zijn bezorgd! Nico zijn gedrag zou tijdens een bezoek aan de Sicherheitsdienst van het WPI, 'Werk Participatie en Inkomen' zoals de sociale dienst tegenwoordig heet, onaanvaardbaar zijn geweest. Echter, die brief is nimmer aan Nico toegezonden en ook nooit aan hem persoonlijk bezorgd, zoals er valselijk in het schrijven staat vermeld. Dat laatste is wellicht met opzet gedaan. Dit, omdat het corrupte personeel van het Amsterdamse WPI niet wil dat Nico van den Ham de brief op zijn website publiceert, maar gelijkertijd wél wil dat het voor Nico belastende document in zijn dossier zit. Nico heeft, diezelfde middag nog, een naïeve bediende van het daklozenloket zo ver gekregen dat zij het document voor Nico heeft uitgeprint en aan hem heeft overhandigd.  

Gespreksopname
Nico van den Ham heeft een integrale, duidelijke gespreksopname van het gebeuren op 14 augustus 2016 aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam gemaakt. Daarop is te horen hoe meerdere ambtenaren van het WPI en een psychiater van de Amsterdamse GGD, Nico van den Ham aanhoudend jennen en het bloed onder de nagels poogden weg halen. Bij normaal denkende mensen met een beetje gevoel in hun donder, dus niet bij Chris Klomp, zullen de rillingen over de rug lopen bij het beluisteren van de gespreksopname. 

Beleefd
Vooral is te horen dat de tot op het bot getergde Nico daarbij netjes, rustig en beleefd blijft! Ook is te horen dat Nico op geen enkele wijze één of meerdere ambtenaren beledigd of bedreigd! Datzelfde geldt voor de getuige die Nico had meegenomen! De getuige die in de brief heel denigrerend 'uw begeleider' wordt genoemd. Nico heeft nooit begeleiders (nodig) gehad in zijn leven. Behalve dan zijn lieve vader en moeder, Nico en Annie, die hem op jonge leeftijd liefdevol hebben opgevoed en hebben begeleid. 

Bidden
Ruim een jaar geleden verzekerden dakloze leeftijdsgenoten van Nico ons al absoluut geen daklozenuitkering te willen hebben! Dat willen zij niet omdat de vernederingen die zij dan moeten ondergaan, daar aan de Jan van Galenstraat 323 B te Amsterdam, hen te veel zijn. 'Wij halen liever een gratis kopje soep hier, een broodje daar en een warme maaltijd bij een organisatie waar wij eerst moeten bidden voor die maaltijd. Alles is beter dan dat wij ons als stukken vuil door dat smerige, corrupte gemeentetuig zo moeten laten vernederen', zo vertelden de dakloze mannen, die er ondanks alles keurig uitzagen, er nog bij aan onze redactie. 

Onomstotelijk bewijs
Wij popelen om onze gespreksopname te publiceren zodat iedereen kan horen hoe het er aan toe gaat bij het daklozenloket de Sicherheitsdienst van het WPI aan de Amsterdamse Jan van Galenstraat. Echter, op 13 september aanstaande zal een klacht hierover die Nico heeft ingediend bij de >>> gemeente Amsterdam worden behandeld. Dan zal, zo is Nico beloofd, de gespreksopname van meer dan een uur worden afgeluisterd. Nico heeft de opname voorzien van een begeleidende tekst. 

Algemeen Dagblad
Algemeen Dagblad-Desinformant, Chris Klomp heeft via een van zijn teamleden onze redactie al laten weten op geen enkele wijze in de gespreksopname te zijn geïnteresseerd! 'Wél in de geheime brief, 'want wat daar in staat... is waar',  zo voegde de Klompaanhanger, die ook een abonnement heeft op het krantenvod, Algemeen Dagblad, er nog aan toe!  

Vertrouwen
Nico van den Ham zelf heeft ook geen vertrouwen in de goede afloop van het komende onderzoek. 'In onze verkapte Schurkenstaat, zoals Nederland is, heb je niets aan bewijsmateriaal wat in jouw voordeel is als je een geschil hebt met een partij die veel groter is of belangrijker wordt geacht dan jij. Niet bij de rechtbank, niet bij het gerechtshof, niet bij de politiek, niet bij perskaartjournalisten en zeker niet bij 
crimineel, Chris Klomp' aldus Nico van den Ham.  

Zie ook >>> Befehl ist Befehl ! Ik maak voor mijn baas jou of wie dan ook,                               helemaal kapot! | Sociale Dienst AmsterdamRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Algemeen Dagblad -crimineel Chris Klomp, Reguliere Media, Alternatieve media, Gerechtelijke Misdaad, mensenrechtenschendingen, 
Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Zelfmoord, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking,Vrije Meningsuiting.
vrijdag 11 augustus 2017

Wanhopige Slachtoffers van Misdaadgroep Jeugdzorg

De afgelopen week een driemans demonstratie voor de deur van een van de kantoren van de Misdaadgroep Jeugdzorg aan de Tarweweg 6 in Nijmegen. Onze ogen zijn nat van verdriet en onze tenen staan krom van ergernis! .... verder lezen onder de video's....

Actie 
Al meerdere malen riep deze website op tot actie tegen diegenen van het laatste beslissende woord; rechters! Immens gewetenloze, criminele magistraten die ook als het om onze kinderen gaat, er alleen maar zijn voor de vele misdaadorganisaties die onder de noemer Jeugdzorg te werk gaan. Rechters die op ambtseed liegen, bedriegen en alles wat in het voordeel is voor de meest lieve mensen, die zo het slachtoffer zijn van Jeugdzorg, uit hun proces- verbalen van zittingen en hun vonnissen laten. Allemaal voor het >>> grote geld! Zoveel leed voor de kinderen, de ouders, de oma's en opa's. Vrijwel niemand, ook de slachtoffers niet, zijn bereid om het corrupte Zwarte Toga Tuig en hun smerige kliek in hun werk te gaan belemmeren. We zouden het met zijn allen kunnen, maar helaas! Daarom enorm veel respect voor Tamara Recourt
>>> Cindyll Play en >>> Jeff Schippers

Zie ook: 

>>> Slachtoffer Misdaadgroep Jeugdzorg aan het woord (Tamara Recourt)

>>> Familie Herbst vertelt over de William Schrikkergroep

>>> José Kuckelkorn over de William Schrikker Groep deel 1

>>> 'Slachtoffers Jeugdzorg, William Schrikkergroep, moeten met hun                        kinderen naar buitenland vluchten!'  (José Kuckelhorn)

>>> José Wilhelmina Kuckelkorn (Facebook) 

>>> Herbst Van Campen Diana (Facebook) 

Google ook 'William Schrikker Groep', 'Jeugdzorg' en 'Leger des Heils' te samen met steekwoorden zoals, criminele organisatie, misdaad, kinderhandel, maffia, maakt veel kapot, sekte, misdaadgroep enz. enz.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Misdaadgroep Jeugdzorg, Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Kinderrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.