KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

donderdag 27 april 2017

Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens, op de TV, langdurig en regelmatig!

Mevrouw Gonnie Hofs deed al 7 keer haar verhaal voor onze camera. Echter, dit is maar een (kleine) website met enkele duizenden bezoekers per dag (als we over de leugens van Peter R. of Beau schrijven wel 5 keer zoveel). Criminele rechters en raadsheren, die hun gerechtelijke zwendel op onschuldige burgers toepassen,... 
Lees a.u.b. verder onder de video... ... ten voordele van >>> deze economiemoeten bij regelmaat uitvoerig besproken worden op TV. Grote groepen medemensen, waaronder kinderen en bejaarden, worden door dit gerechtelijk tuig op meedogenloze, wijze, gewetenloos volledig kapot gemaakt en niet zelden de >>> wanhoopsdood ingedreven. Wij en vele anderen ondernamen reeds talloze pogingen om deze ernstige kwestie in de reguliere media onder de aandacht te brengen. Echter zonder resultaat.

Wij doen opnieuw een poging en zullen de link van dit artikel, met een begeleidend schrijven, naar alle media toezenden. Wij hebben alle (e-mail) adressen van de media dankzij het fantastische werk van Rob Brockhus van de Stichting Sociale Databank Nederland. Het volk behoort te weten wat er zich bij de rechtelijke macht daadwerkelijk afspeelt! We houden u natuurlijk op de hoogte betreffende de reacties van de media. Ook als er geen antwoord komt, want ook dat is een antwoord.   

>>> Slachtoffer corrupte rechtspraak doet haar verhaal deel 1

>>> Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. Deel 2

>>> Onthullingen door slachtoffer van frauderende rechters, raadsheren,                       advocaten, notarissen enz. Deel 3

>>> Slachtoffer van criminele rechters spreekt. Deel 4

>>> Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5

>>> Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

>>> SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT DEEL 7

>>> Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens,               op de TV, langdurig en veelvuldig! deel 8

Meer informatie op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl 

De website van Vrouwe Justitia in Verval wordt binnenkort vernieuwd en is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook: >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Om nooit te vergeten: >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


De verantwoordelijkheid voor dit artikel inclusief de video
ligt geheel bij Nico van den Ham!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham

Omdat het vandaag Koningsdag is, ter herinnering een brief van vorig jaar.

Aan Koning Willem-Alexander


N.G. van den Ham                                                   Persoonlijk afgegeven
Jan van Galenstraat 323 (postadres)                           tegen ontvangstbewijs
1056 CH Amsterdam,                                               Paleis Noordeinde                 E-mail: nico.vandenham@gmail.com                           Noordeinde 68
Tel: 06-19215778                                                     2514 GL Den HaagBetreft: Raadsheer mr. J.W. Wabeke                                 10 november 2016
            Misbruik van de naam van
            de Koning door rechtersGeachte Koning Willem-Alexander,

Meerdere keren probeerde ik al met u in contact te komen. Dat was om met u in gesprek te gaan over de criminele activiteiten die dagelijks, massaal in de rechtbanken en gerechtshoven in alle arrondissementen van uw land plaatsvinden. Criminele activiteiten van misdadige rechters, raadsheren en ander gerechtelijk personeel dat daaraan meewerkt en die daarmee ten voordele van hun elite vrinden, het leven van zoveel goedwillende medemensen totaal verwoesten. Het leven verwoesten, Koning Willem-Alexander, maar erger nog, het leven op zo'n dergelijke mate ruïneren, dat zo'n 500 medemensen per jaar het niet meer zien zitten en door die gemene, door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen beslissingen
in grote wanhoop zijn gebracht en zelfmoord plegen.

Maar liefst 500 van de meer dan 1800 zelfmoordgevallen die elk jaar in uw land plaatsvinden zijn het gevolg van vuile onrechtmatige tot stand gekomen vonnissen van criminele rechters en raadsheren. Dat is door nauwkeurig onderzoek naar buiten gekomen, Koning Willem-Alexander. Op 24 september jl. was er voor de 3e keer
op rij een herdenking voor al die zelfmoorddoden ten gevolge van de rechtspraak.
Die herdenking vond plaats in Amsterdam. Dat was voor uw Paleis op de Dam. 

Mijn pogingen om over dit alles met u in contact te komen bestonden uit video-oproepen die ik op internet heb geplaatst. Koning Willem-Alexander, zijn vrouw Maxima, hun kinderen, maar ook de andere familieleden zitten ook wel eens te Googelen, dacht ik. Dan komen jullie mij vast wel een keer tegen, was en is mijn gedachte nog steeds hierover, Koning Willem-Alexander. Een brief schrijven aan u heeft namelijk geen zin! Volstrekt zinloos, omdat u dergelijke brieven van verontruste en/of verontwaardigde burgers toch niet onder ogen krijgt, maar door het Kabinet van de Koning worden behandeld, ofwel afgeraffeld.

Waarom ik dan toch deze brief schrijf en persoonlijk aan het Paleis Noordeinde aflever is, omdat ik dit schrijven ook weer op internet publiceer. Een open brief aan Koning Willem-Alexander dus.
Dat doe ik dus voor het geval dat u of uw vier meiden weer eens zitten te Googelen. Ik zie het zo voor mij, Koning Willem-Alexander; 'Pappa, pappa kijk eens, Nico van den Ham schrijft een brief aan jou en die brief staat op internet'.

Voor de zekerheid zal ik ook nog een duplicaat van mijn schrijven meenemen. Die extra brief zal ik overhandigen aan uw hulptroepen die buiten staan; de marechaussee dus, die achter bij uw Paleis bij het hek de wacht houdt. Ik zal hen daarbij verzoeken of ze die enveloppe als u aan komt rijden, bij u onder de ruitenwissers willen stoppen. Ik zou mijn brief graag zelf onder uw ruitenwissers willen doen, maar dat durf ik niet, Koning Willem-Alexander. Dit omdat bij mensen die het goudeerlijke, maar door uw regering zo ongewenste, nieuws brengen elke mogelijkheid wordt aangewend om die boodschappers op welke wijze dan ook uit te schakelen. Met de vingers aan de ruitenwissers van uw auto zitten, Koning-Willem Alexander, of zelfs dan ook maar naar uw auto wijzen, zal deze melder van misstanden ofwel klokkenluider dan zeker ook niet doen!

Ik heb ook al voor én achter uw Paleis Noordeinde aan het hek staan roepen! Roepen moest wel, want u heeft geen deurbel, Koning Willem-Alexander. Erg onhandig, een Koning zonder deurbel. Ik riep of u even aan het getraliede hek wilde komen om over criminele rechters en raadsheren te praten. Misdadige rechters en raadsheren die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en door hen belangrijk geachte personen in uw naam, Koning Willem-Alexander, door middel van gerechtelijke list en bedrog tot stand gekomen vonnissen uitspreken. U kwam niet en dat terwijl de standaard, zoals uw vlag wordt benoemd wel uithing, dus u was er wel!

In deze brief wil ik de nadruk leggen op raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke,  Koning Willem-Alexander. Mr. Wabeke is een hoge rechter die in het gerechtshof in Den Haag in uw naam vonnissen uitspreekt. Raadsheer mr. J.W. Wabeke berecht en bestraft Nederlandse burgers, terwijl door niet de minsten onder ede is verklaard dat hij deel uitmaakte (en misschien doet hij dat nog wel) van een elitekliek. Een kliek bestaande uit voornamelijk (oud-) officieren van justitie, rechters, maar ook een voormalig hoogste baas van justitie die verdacht worden van het veelvuldig seksueel misbruiken van minderjarige jongetjes.
Ik zat er zelf bij, Koning Willem-Alexander. Niet toen die minderjarige jongetjes werden aangerand, maar toen die beschuldigingen jegens o.a. raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke onder ede in het Utrechtse gerechtsgebouw werden uitgesproken.
Dat was tegenover rechter-commissaris mr. Natasja Ghelen.

Enkele weken later publiceerde het bestuur van Het Haagse gerechtshof een verklaring op de website van de Rechtspraak. Een verklaring waarin het bestuur schaamteloos meedeelde, dat zij geen enkele aanleiding zag om maatregelen te nemen jegens de hoge rechter mr. Jan Wolter Wabeke. Later werd die verklaring weer snel van de website van de Rechtspraak verwijderd.
Maar ik heb die verklaring opgeslagen, Koning Willem-Alexander. Ik kan die verklaring dus zo aan >>> u laten zien.

Grote groepen van de Nederlandse bevolking kunnen het maar niet verdragen dat een hoge rechter, een raadsheer, die in naam van de Koning, uw naam, Koning Willem-Alexander, dagelijks medemensen berecht/bestraft, terwijl er meerdere verklaringen zijn dat hij deel uitmaakte van een groep die jonge jongetjes seksueel heeft misbruikt! Nadat dat door niet de minsten onder ede is verklaard, is er behalve die verklaring op de website van de rechtspraak niets gebeurd, Koning Willem-Alexander. Geen verder onderzoek. Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke is er niet eens over verhoord. Niets is er daarna gebeurd, Koning Willem-Alexander. Behalve dan dat alles blijkbaar weer in de elite-pedo-doofpot is gestopt.

Zeg nou zelf, Koning Willem-Alexander, dat wilt u toch zeker ook niet. Een raadsheer die dagelijks Nederlandse burgers berecht en bestraft, waarvan door niet de minsten onder ede is verklaard dat hij deel uitmaakte en misschien nog wel uitmaakt van een groep elite, die kinderen seksueel misbruikt! En dat bestraffen ofwel vonnissen allemaal in uw naam, Koning Willem-Alexander! Dat moet u toch niet willen?  

Ik heb gezien, Koning Willem Alexander, dat er een man was tijdens de afgelopen Bilderberg-conferentie in het Duitse Dresden, die net zoals ik dat bij uw Paleis heb gedaan, u toeriep vanachter een getralied hekwerk.
Ik riep u toe en vroeg of u even aan het hek wilde komen, maar de man in Dresden riep, toen u voorbij liep, 'Nazi, Nazi', Nazi'! Ik zou in uw plaats, Koning Willem-Alexander, als ik mij daar niet door aangesproken zou hebben gevoeld, die man met zijn kop door die tralies van dat hekwerk hebben getrokken!

Ik ben ervan overtuigd, Koning Willem-Alexander, dat u alleen al bij uw vrouw hiermee een goede beurt had gemaakt! Koningin Maxima en ook dat zie ik zo voor me, zou 'Argentijns krijsend' van het lachen over de vloer van de Eikenhorst hebben gekropen bij het zien van de beelden die daar ongetwijfeld van gemaakt zouden zijn. Zoiets laat je, als het niet waar is, je toch niet toeroepen, Koning Willem-Alexander! Net zo goed dat u het niet moet pikken dat uw naam zo misbruikt wordt betreffende het door middel van gerechtelijke zwendel tot stand gekomen vonnissen van criminele rechters en raadsheren. En dat geldt dan natuurlijk ook voor, waar het in dit schrijven voornamelijk om gaat; Raadsheer mr. Jan Wolter Wabeke waarvan onder ede is verklaard dat hij deel uit maakte van een elite groep die kinderen seksueel misbruikte!

Daarom vraag ik u, Koning Willem Alexander om hier alvast maatregelen tegen te nemen. Heel veel van uw goedwillende, fatsoenlijke landgenoten begrijpen niet dat dit maar allemaal kan in uw 'keurig' Nederland. Velen onder uw volk, begrijpen niet dat u over dit alles zwijgt, Koning Willem-Alexander. Ik zou daarom zeggen onderneem iets en ga met mij hierover in gesprek.

Liefst afspreken op een plek die van u is, Koning Willem-Alexander, want u heeft
plek zat! Ik zelf heb geen eigen plek, want ik ben door een criminele rechter,
mr. C.J.L.M. de Waal, zonder dat daar een rechtszitting over is geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor, waar een ieder volgens de wet recht op heeft, voor straf dakloos gemaakt. Dakloos gemaakt vanwege mijn aanhoudende strijd tegen het onrecht.

Laat uw naam niet langer besmeuren door criminelen die vele medemensen
de dood in jagen ten gevolge van misdadige beslissingen in uw naam, Koning
Willem-Alexander!

In afwachting van uw reactie,

Vriendelijke groet aan u, Willem-Alexander, uw vrouw Maxima en de kinderen.


Nico van den Ham                             
Melder van Misstanden
Journalist
Telefoon: 06- 19215778
E-mail: nico.vandenham@gmail.com 


(Klik voor de originele brief 
>>> hier

Gepubliceerd door de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND:
Sectoren: Koningshuis,
Gerechtelijke Misdaad, Politiek, Zelfmoord, M
ediacensuur, Klassenrechtspraak, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking.

woensdag 26 april 2017

De vele leugens van Peter de Vries bij RTL Boulevard. De werkelijke feiten bij journalist Micha Kat !

In ons vorige >>> artikel over seks-insluiper Peter R. de Vries kon men, door de originele opnamen van de insluiping en de geknipte versie van RTL4 met elkaar te vergelijken, al zien dat de 60 jarige oversekste Peter R. de Vries, het kijkersvolk van het rioolprogramma RTL Boulevard keihard voorliegt en belazerd. Journalist drs. Micha Kat die vanwege te veel waarheid niet zit opgesloten in een >>> TBS inrichting maar noodgedwongen wel verblijft in een ander land, interviewde de -keurige- huiseigenaar en tevens zorgzame vader Makan G. In onderstaande video de werkelijke feiten. Voor meer feiten, vooral over seks met kinderen door hooggeplaatste justitiemedewerkers en/of VVD'ers, ga naar de website van Micha Kat:
>>> REVOLUTIEONAIRONLINE 

Update: 26-04 14.00 u. Verklaring over Peter R. de VriesRedactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Nepnieuwsmedia,
Elite-Pedofilie,
 Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven 
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

dinsdag 25 april 2017

Erwin Lensink leeft nog! Nou ja leeft, hij is er nog.

Eindelijk
Gisteren mocht ik, geloof het of niet, eindelijk, heel even op bezoek bij Erwin Lensink. Ik leg in onderstaande video uit wat er is gebeurd. Snel deze video op de site en dan weer een lange reis naar het hoge noorden om samen met een ander, bij de notaris, een stichting op te richten. Daarover later meer. Ik kan daardoor vandaag niet reageren op de (waarschijnlijk vele) reacties/vragen betreffende deze gebeurtenis gisteren rond Erwin Lensink. Start de video voor meer. Wie niet weet wie Erwin Lensink is en wat er zich rondom zijn persoon afspeelt, klikt eerst >>> hierVeel dank aan Maria van Boekelen van >>> WeAreChange)
Micha Kat van
>>> Revolutionaire Onlineen Caroly van Oostende!

Nico van den Ham i.s.m. de redactie van NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

zondag 23 april 2017

Daklozenomkoper Beau van Erven Dorens helpt seksinsluiper Peter R. de Vries!

Leugens
In het riool TV programma, RTL Boulevard, gaf Beau van Erven Dorens de 60 jarige Peter R. de Vries, -geil... dag en nacht en overal- dus ook in Hoorn, alle gelegenheid om de kijkers voor te liegen betreffende zijn afspraakje in Hoorn.
>>> Vermomde Peter R. de Vries betrapt bij binnensluipen woning vrouw


Opgewonden
>>> Daklozenomkoper (2 video's), Beau van Erven Dorens, weet hoe je het TV publiek moet bewerken en maakte na het gedeeltelijk vertonen van de >>> video, met zijn inleidende praatje gelijk al stemming met; 'ja allemaal hele agressieve taal van iemand die jou (Peter) aan het filmen is'. En dat terwijl die 'hele agressieve taal', zoals duidelijk te horen is in de video, nogal meevalt. De man klinkt enigszins opgewonden, maar ja, wie raakt er nou niet opgewonden als er plotsklaps een geile bejaarde BN'er met een fles goedkope champagne onder de arm in jouw keuken staat? 

Onthoofding
Ook Peter R. is specialist in stemmingmaken en begint vrijwel onmiddellijk met de bewering dat de filmende man, Makan G., de vrouw waar Peter voor kwam heeft willen onthoofden. Een onthoofding hakt er bij de door het RTL-riool-Boulevard programma bewerkte kijker natuurlijk lekker in, maar het gaat verder. Mensen die een spannend beeld zouden hebben van Peter zijn bezoek aan de vrouw werden teleurgesteld. Peter vertelde dat hij de vrouw nog nooit eerder had gezien en suggereerde daarmee dat er van seks dan ook geen sprake kan zijn bij zo'n eerste bezoek. Wel vertelde Peter R. dat de vrouw een kennis van hem is. Een kennis die hij nog nooit had gezien dus. Geile Peter hield wijselijk zijn mond over de fles goedkope champagne die hij voor de vrouw had meegenomen. Het stukje film waarin de fles drank ter sprake kwam is door RTL4 eruit geknipt! 

Sluipgedrag

Datzelfde gold voor de auto van Peter R. de Vries. Peter repte met geen woord over het feit dat hij zijn auto ver van het huis van de vrouw had geparkeerd en hij verscholen onder een capuchon door de Kersenboogerd, de betreffende wijk in Hoorn, naar de woning van de vrouw was geslopen. Beau van Erven Dorens weet wat hij moet doen en wat hij niet moet doen, dus die had dan ook hierover geen verdere vragen. Uiteraard was het RTL4 rioolprogramma ook nu weer niet vergeten de beelden betreffende de ver weg geparkeerde auto uit de video te knippen!
 

Politie
Beau van Erven Dorens die, als Nico van den Ham iets 'lelijks' over hem heeft geschreven, >>> verdrietig uit zijn bed komt (video), vroeg aan Peter wie de politie had gebeld. 'Hij heeft de politie gebeld want hij vond dat ik verwijderd moest worden' antwoordde De Vries. In de betreffende video (hieronder nog een keer) waarin niet is geknipt, is van 0.57 tot 1.15 te horen dat het toch wel iets anders is gegaan dan dat staats-journalist trol Peter R. de kijkers van het RTL4-pulp programma wil doen laten geloven. 

Tenen
Ook deed De Vries op theatrale wijze nog even voor, vanaf 5.15 in de verknipte
>>> video van RTL, hoe dicht Makan G. bij Peter was gaan staan en Peter daarbij Makan G. 'per ongeluk' op de tenen zou hebben getrapt. In de video (hieronder nog een keer) is vanaf 2.48 duidelijk te zien dat Peter de Boulevard kijkers opnieuw keihard voorliegt en het niet zo is gegaan is zoals hij van Beau van Erven Dorens letterlijk mag komen voordoen. 


Betonschaar
De Vries maakt een aantal keren ophef over een door Makan G. meegenomen betonschaar waarmee hij bedreigd zou zijn. Bedreigd zijn, want de betonschaar zou niet meegenomen zijn om een klusje op te knappen, zo voegde peter er nog aan toe. Opmerkelijk is dat er in de video door de politie niet over een betonschaar wordt gesproken, terwijl we toch aan mogen nemen dat dat nu juist wel het geval zou zijn als er werkelijk met een betonschaar zou zijn gedreigd. 

Vlogger
Om het allemaal nog meer verwarrend te maken gaan er ook geruchten, dat het niet Makan G. is die de filmopnamen heeft gemaakt en Peter R, de Vries toesprak maar de bekende vlogger Johan Korenblek. Dat zou duidelijk blijken uit het karakteristieke stemgeluid van Korenblek. Wij hebben dat stemgeluid in de video vergeleken met wat video's van Korenblek op zijn >>> videokanaal, maar kunnen daar alleen uit opmaken dat het Korenblek niet is. Er blijft echter genoeg over dat duidelijk maakt wat we al wisten. Peter R. de Vries liegt en bedriegt en heeft daarvoor geen alibi. 


donderdag 20 april 2017

De Bloembollen- Maffia én De Rechtspraak. Deel 3

Miljoenenfraude
Hoofdofficier van Justitie mevrouw mr. Marianne Bloos (in de video), komt schijnheilig spreken bij Transparency Internationaal Nederland over het bestrijden van corruptie en miljoenenfraude, maar weigert onderzoek te doen als het om de misdaadgroep Rabobank gaat. Hetzelfde geldt voor de directeur van de FIOD, huichelaar Hans van der Vlist (in de video). Grote organisaties, curatoren, advocaten en andere door rechters belangrijk geachte personen, kunnen met hulp van de rechtelijke macht voor miljoenen frauderen! De politiek en de staatsmedia zwijgen. Wim Visser, vertelt.Zie ook: >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Om nooit te vergeten: >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


De verantwoordelijkheid voor dit artikel inclusief de video
ligt geheel bij Nico van den Ham!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.

woensdag 19 april 2017

SLACHTOFFER VAN CORRUPTE RECHTERS VERTELT

Hoger beroep                                                                                  Deel 7
De Familie Hofs kreeg een vonnis van een hoger beroep terwijl er helemaal geen hoger beroep is geweest. Wellicht is dat om de Hofs verder de mond te snoeren.
Op onze site doen wij niet aan 'mond snoeren' dus doet Gonnie weer haar zegje over het intensieve gesjoemel door partijdige, criminele rechters, raadsheren en aanverwant tuig. Allemaal voor die ene economie! Welke economie? Klik daarvoor op de link onderaan dit artikel, maar luister alstublieft eerst naar de duidelijke uitleg van Gonnie Hofs!
Start de video...Meer informatie op de website >>> www.vrouwejustitiainverval.nl 

De website van Vrouwe Justitia in Verval wordt binnenkort vernieuwd en is permanent aan te klikken in de rechterkolom van deze site. 

Zie ook: >>> Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op

Om nooit te vergeten: >>> WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

DAT DE RECHTELIJKE MACHT ÉN HAAR OMVANGRIJKE
KLIEK EEN DOOD EN VERDERF VEROORZAKENDE CRIMINELE
ORGANISATIE IS DIE ZIJN WEERGA NIET KENT, KAN ALS EEN
FEIT WORDEN BESCHOUWD OMDAT NIET MAG WORDEN
ONDERZOCHT OF DE BEWIJZEN DAARVAN FEITEN ZIJN.


De verantwoordelijkheid voor dit artikel inclusief de video
ligt geheel bij Nico van den Ham!

Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND, Sectoren: Gerechtelijke Misdaad, Mensenrechtenschendingen, Mediacensuur, Klassenrechtspraak, Staatsmisdrijven
tegen eigen bevolking, Vrije Meningsuiting.